U četvrtak, 21. Veljače 2013. godine na susretu La Verne, održana je još jedna tribina s temom: „Kontrolirajte negativne emocije“, koju je vodila magistrica psihologije Morena Bešlić.

Mr. Bešlić je ukazala na to koliko emocije, posebno one koje su manje ugodne, poput ljutnje, tuge, bijesa, straha, ljubomore, zavisti i dr., mogu djelovati na fiziološko zdravlje, ponašanje, razmišljanje i djelovanje čovjeka. Naglasila je da takve emocije nisu zabranjene, ali je potrebno smanjiti negativne posljedice koje one nose kako bi bili zadovoljniji samim sobom, te da je kod takvih situacija potrebno djelovati na tri faktora: smanjiti fiziološku pobuđenost organizma, negativne misli zamijeniti pozitivnim, naučiti reagirati na takve situacije. Ljudi vrlo često za negativne emocije i posljedice koje one nose optužuju druge ljude i stvari izvana. Međutim, za nastanak takvih emocija bitnu ulogu igraju uvjerenja, stavovi, percepcija, pogled i očekivanja čovjeka kod kojeg se takve emocije stvaraju.

Zbog toga je mr. Bešlić predložila nekoliko savjeta koji pomažu da se promjeni kut gledanja i postavi kontrola nad takvim emocijama. Neki od tih savjeta su sljedeći: Ako nas obuzme ljutnja potrebno je sačekati neko vrijeme i ništa ne poduzimati dok ljutnja ne prođe. Kod straha bi trebali prikupiti informacije o predmetu straha, izbjegavati zastrašujuće informacije, pokušati usmjeriti misli na neku drugu aktivnost. Tugu ne treba sakrivati niti potiskivati, jednostavno je potrebno vrijeme da bi prošla, a za zavist i ljubomoru je najbolji lijek pozitivno razmišljanje i izgradnja samopouzdanja.

Predavanje je bilo jako zanimljivo, pozitivno i nadasve korisno. Brojni savjeti i primjeri su pokazali da se iz negativnih situacija uvijek može izvući pozitivna strana. / Valerija Puljić

 

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori