Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Nadbare
12:00 do 13:30 sati Prokoški put

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati R-441 Donja Dubravica
12:00 do 16:00 sati R-440 Bila

PS NOVI TRAVNIK

10:00 do 12:00 sati M-16.4 Vatrogasni dom
14:00 do 16:00 sati M-16.4 Rankovići

PS BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
13:00 do 14:30 sati Čipuljić, općina Bugojno
15:00 do 16:30 sati ulica Terzići I (Vetrinarska), općina Bugojno

PS GORNJI VAKUF

10:00 do 11:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (autobusna stanica/kolodvor)
13:00 do 14:30 sati M-16.2 Duratbegović Dolac

PS JAJCE

09:00 do 13:00 sati Bravnice

Odgovori