Glavnu sektorsku konferenciju na temu “Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH“, koja se održava danas i sutra na Kupresu, svečano je otvorio predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović.

Otvaranju konferecnije nazočili su, među ostalima, predsjedavajuća Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine  Borjana Krišto, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valetin Inzko, te predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara.

Moderator ove konferencije Miroslav Kavran iz Hrvatskog drvenog klastera istaknuo je kako je svrha tog skupa predstaviti potencijale šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini kao i u zemljama jugoistočne Europe, odnosno pridonijeti boljoj valorizaciji na šumi baziranih sektora kao pokretača gospodarstva u BiH.

„Donošenjem Zakona o šumama u FBiH trebamo omogućiti zaštitu i intenzivnu i plansku obnovu šuma, vitalnost šuma, kao prirodnog resursa od neprocjenjive važnosti te izbalansirati s potrebom za preradom drva. 
Iako je sam zakon još uvijek skica i može i treba pretrpjeti doradu pa i prijedlozima s ove konferencije, jasni su ciljevi donošenja Zakona, a to je uređenija cjelokupna oblast šumarstva kao i proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata. 
S dobro nam poznatom potrebom o održivom gospodarenju šumama i s jasno definiranim prioritetima u takvom gospodarenju, zakonski okvir usklađen sa zakonima EU će mnogostruko unaprijediti rad svih uključenih u ovu važnu i izvoznu granu.”, istaknuo je predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara na konferenciji „Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH“ koja je otvorena danas u hotelu “Adria Ski” na Kupresu.

Odgovori