Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje općine Kiseljak raspisala je javni poziv za dodjelu sadnica  šumske jagode.

 

Ssadnja je za proljeće 2015. godine, a uppućena je zainteresiranim fizičkim osobama koje imaju prebivalište i zemljište na području Opdine Kiseljak.

Dodjela sadnica se vrši uz sufinanciranje – učešde krajnjeg korisnika u iznosu od 30%.

Ukupan broj vodnih sadnica planiranih za dodjelu je ograničen i iznosi 130.000 komada.

Uvjeti za dodjelu su da podnositelji zahtjeva – krajnji korisnici:
– žele izvršiti sadnju na površini od min. 0,2 ha (2 dunuma ) – max. 0.4ha (4 dunuma),
– imaju zemljište( vlasništvu ili zakup) u blizini kude , povoljne ekspozicije poželjno u blagoj sjeni, i obavezno sa dostupnim izvorom tj. vodom za navodnjavanje.
– izvrše hemijsko uzorkovanje zemljišta (Pedološki nalaz) isti dostaviti nakon odabira.
– prednost pri odabiru i dodjeli imaju mlađe neuposlene osobe i brojnije obitelji.

Javni poziv za prijavu otvoren je 30 dana tj. do 13.03. (petak) 2015. god.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

– preslik /kopiju osobne/lične karte – ne ovjeravati
– kućnu listu
– dokaz o vlasništvu zemljišta(ZK izvadak, KK izvadak ,PL , Kupoprodajni ugovor), ovjerene kopije dokumenata ne starije od godinu dana.
– dokaz o neuposlenosti nekog od članova domaćinstva – Uvjerenje zavoda za zapošljavanje.

Zahtjevi se mogu preuzeti i na info-pultu – u zgradi Opdine Kiseljak.

Zahtjeve sa navedenom dokumentacijom dostaviti u Opdinu Kiseljak ured br.16/I , ili na adresu općine.

Odgovori