Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak 26. rujna uputila je Javni poziv za dodjelu sadnica jabuke, kruške i šljive za sadnju jesen 2013.godine.

 

Pravo na prijavu imale su sve zainteresirane fizičke osobe koje imaju prebivalište na području općine Kiseljak. Povjerenstvo koje je imenovano od strane Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje odabralo je 40 korisnika.

Tim povodom u vijećnici Općine Kiseljak 12. studenog upriličeno je potpisivanje ugovora sa izabranim korisnicima. Broj voćnih sadnica iznosi 5000 komada a vrijednost sadnica je 15.000 KM.

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje zahvalila se načelniku Mladenu Mišuriću Ramljaku na omogućenoj dodjeli sadnica.
”Vjerujem kako će ova donacija biti od koristi i nadam se uspješnoj sadnji”, kazao je načelnik okupljenim korisnicima.

Sadni materijal proizveden je u rasadniku ”Poljokomerc” d.o.o. Draževići, te su sadnice prilagođene klimatskim uvjetima ovog podneblja.

Odgovori