U Kiseljaku održan osmi po redu sastanak Koordinacijskoga tijela za obuku jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH (KTO).

 

Cilj održavanja sastanka je usvajanje Poslovnika o radu, čiji se nacrt razmatrao na sastanku sa dostavljenim sugestijama i primjedbama.

Program radnog sastanka bile su slijedeće točke:
-Institucionalizacija KTO i usvajanje Poslovnika o radu
– Predstavljanje aktualnosti u procesu provedbe analize potrebe za obukom i financijske održivosti sistema obuke
– Prijedlog o imenovanju članova Radne grupe za izradu novog strateškog plana za Sistem obuke jedinica lokalne samouprave 2016-2020.godina

Sastanku su nazočili članovi Koordinacijskoga tijela za obuku JLS u Federaciji BiH na čelu s predsjedavajućim KTO-u Enverom Išerićem, i predstavnici UNDP MT II projektnog tima.

Od strane nazočnih predstavnika Općine Kiseljak, sastanak je ocijenjen konstruktivnim.

Odgovori