Centri civilnih inicijativa (CCI), u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) i Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), pozivaju Vas na Javnu tribinu na temu:

 

“OBRAZOVANJE U BiH KAO PREDUSLOV ZA DRUŠTVENI RAZVOJ: Izgradnja kapaciteta i šansa za mlade”

Javna tribina će se održati 15.11.2013. godine (petak) u sali Općinskog vijeća Kiseljak (zgrada Općine) s početkom u 17.00 sati.

POZVANI UČESNICI:

Zastupnici u Skupštini SBK:

Ana Tolo (HDZ BiH)

Andrija Lekić (SDP)

Emir Memija (SDP)

Josip Kvasina (HDZ BiH)

CCI već duži niz godina vrše monitoring rada institucija vlasti u BiH, evaluirajući ga sa aspekata efektivnosti i efikasnosti. Ove analize se u kontinuitetu prezentuju građanima i široj javnosti BiH. Izvještaji o rezultatima rada institucija vlasti, koje objavljujemo, privukli su veliku pažnju građana i medija, stvarajući ambijent u kojem se insistira na odgovornosti i transparentnosti u radu predstavnika vlasti.

U cilju unapređenja svakodnevne komunikacije građana i parlamentaraca na razini županije, entiteta i države nastavili smo sa dosadašnjim aktivnostima na organizovanju Javnih tribina, vida direktne komunikacije, na kojima predstavnici u zakonodavnim organima vlasti BiH imaju priliku da građanima/biračima predstave svoje aktivnosti, rezultate rada, razgovaraju o aktuelnoj situaciji na zadatu temu, ali i da se sami predstavnici vlasti upoznaju sa problemima građana u lokalnoj zajednici, čije interese predstavljaju u skupštini, kako bi ih kasnije spremnije mogli zastupati.

Odgovori