Sukladno Zaključku Sabora ŽSB/SBŽ broj: 01-02-273/13 od 27.06.2013. god. Ministarstvo gospodarstva ŽSB/ŽSB planira provođenje Javne rasprave Prijedloga Zakona o cestovnom prijevozu na području ŽSB/SBŽ.

 

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti, vijećnici općinskog vijeća Kiseljak, obrtnici, NVO i građani sa područja općine Kiseljak, da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će se održati u općinskoj vijećnici (Zgrada općine), dana 14.08.2013 godine (Srijeda) sa početkom u 10:00 sati.

Odgovori