Poljoprivredna proizvodnja u Federaciji BiH (FBiH) prošle godine bila je manja za 15,6 posto nego 2013. godine.

 

Biljna proizvodnja manja je za 22,5 posto, a stočarska za 1,9 posto u odnosu na 2013. godinu, priopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

U ratarstvu je proizvodnja manja za 17,3 posto, dok je proizvodnja voća manja za 47,8 posto u odnosu na 2013. godinu.

Proizvodnja žita manja je za 21,3 posto, povrća za 21,6 posto, stočnog-krmnog bilja za 4,1 posto i industrijskog bilja za 39,3 posto.

U govedarstvu je zabilježeno povećanje za 3,5 posto, svinjogojstvu za 5,5 posto, ovčarstvu za 2,3 posto, dok je u peradarstvu zabilježeno smanjenje za 12,1 posto, a u pčelarstvu za 23,9 posto u odnosu na 2013. godinu.

U FBiH je u 2014. godini količina prikupljenog mlijeka veća za 6,2 posto u odnosu na 2013. godinu.

Kad je riječ o proizvodnji svježih mliječnih proizvoda, u poređenju sa 2013. godinom, porast se bilježi u proizvodnji mlijeka za piće za 5,2 posto, mlaćenice za 108,1 posto, pavlake za 3,6 posto, fermentiranih mliječnih proizvoda za 21,1 posto, dok je u proizvodnji mliječnih napitaka zabilježen pad za tri posto.

U grupi ostalih mliječnih proizvoda u odnosu na 2013. godinu porast se bilježi u proizvodnji kajmaka za šest posto i kravljeg sira za 8,6 posto, dok je pad zabilježen u proizvodnji maslaca za 12,4 posto i surutke za 2,4 posto.

U odnosu na 2013. godinu sadržaj mliječne masti u prikupljenom mlijeku povećan je za 5,1 posto, a sadržaj proteina za 5,8 posto.

Što se tiče pojedinačnih mliječnih proizvoda, količina mliječne masti u mlijeku za piće manja je za 2,8 posto, mliječnim napicima za tri posto i maslacu za 12,7 posto.

Povećanje količine mliječne masti bilježi se kod mlaćenice za 56,1 posto, pavlake za 8,8 posto, fermentiranih mliječnih proizvoda za 23 posto, kravljeg sira za 27,1 posto i surutke za 28,4 posto.

Odgovori