Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodičastog voća na području općina Travnik, Vitez, Kiseljak, Fojnica, Busovača, Novi Travnik i Kreševo za proljetnu sadnju 2015. godine.

 

REDAH – regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku općina u okviru IFAD-ovog projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu (RLDP)„ podržavaju razvoj lanca vrijednosti jagodičastog voća u HNK i SBK.

Jedna od aktivnosti podržanih kroz ovaj program, u suradnji sa drugim partnerima, je podizanje nasada jagodičastog voća. Partneri u projektu su:
– U HNK : općina Konjic, općina Jablanica, općina Prozor-Rama i grad Mostar

– U SBK: općina Travnik, općina Novi Travnik, općina Vitez, općina Kiseljak, općina Kreševo, općina Busovača, općina Fojnica

– Odabrani korisnici, i

– IFAD

JAVNI POZIV u cjelosti možete pogledati OVDJE. 

FORMULAR A1 – preuzeti OVDJE.

FORMULAR A2 – preuzeti OVDJE. 

Odgovori