Na temelju članka 62. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05) i članka 28. stavak 1. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/99, 32/00 i 29/03), Općinski načelnik općine Uskoplje objavljuje javni poziv za prijam volontera u Općinsku upravu Uskoplje.

 

– 1 (jedan) izvršitelj (završen Pravni fakultet)
– 1 (jedan) izvršitelj (završen Agronomski fakultet)
– 1 (jedan) izvršitelj (završen Filozofski fakultet,odsjek Socijalni rad)
– 1 (jedan) izvršitelj (završen Ekonomski fakultet)
– 1 (jedan) izvršitelj (završen Fakultet Političkih nauka,odsjek Sociologija)
– 1 (jedan) izvršitelj (završen Fakultet za saobraćaj i komunikacije,odsjek saobraćaj)
– 1 (jedan) izvršitelj (završen Fakultet za saobraćaj i komunikacije,odsjek komunikacije)

Na javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji su završili trogodišnji, četverogodišnji i petogodišnji studij a koji nisu odradili pripravnički ili volonterski staž.
Izbor i prijem volontera izvršit će se sukladno Pravilniku o kriterijima i postupku izbora i prijema volontera u općinsku upravu Uskoplje.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):
1. fakultetsku diplomu (nostrificiranu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4. uvjerenje o državljanstvu,
5. uvjerenje o prebivalištu
6. fotokopija osobne karte
Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj ploči Uskoplje na adresu:

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje
Povjerenstvo za prijem volontera
Bistrička cesta bb
70240 Gornji Vakuf-Uskoplje
s naznakom „Javni poziv za prijam volontera“

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Napomena: Vrijeme trajanja volonterskog odnosa je jedna godina. Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) i ima pravo na naknadu sukladno zakonu.

Odgovori