Federalnom ministarstvu turizma i okoliša obratio se zahtjevom za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju vjetroparka Vlašić investitor TLG D.O.O. TRAVNIK Fatmić 1, 72270 Travnik.

VE Vlašić se planira izgraditi iznad Paklarevih stijena. Plato na kom se planira locirati VE Vlašić se nalazi ispod najvišeg vrha Vlašića na 2000m. Planirano je postavljanje 20 vjetroagregata pojedinačne snage 2,3 MW ukupnog instaliranog kapaciteta cca 50 MW.

Kako nadležno Federalno ministarstvo turizma i okoliša za izdavanje okolinske dozvole , za ovakvu investiciju mora osigurati i učešće javnosti Općini Travnik je dostavljena Dokumentacija za prethodnu procjenu uticaja na okoliš.

Stoga, Općina Travnik poziva predstavnike mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i sve zainteresirane građane da prisustvuju Javnoj raspravi u Postupku prethodne procjene uticaja na okoliš, koja je zakazana za 26.02.2015. godine u 16,00 sati u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Ovom prilikom prisutnima će investitor, karatkom prezentacijom predstaviti projekat i stručnu procjenu uticaja na okoliš, nakon čega je planirana diskusija.

Odgovori