O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2014. godinu vodit će se javna rasprava do 20.11.2013.godine.

 

Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti – udruge građana i dr. da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna – Službi za financije.

Nacrt proračuna općine Vitez za 2014. godinu
Obrazloženje nacrta proračuna za 2014. godinu

Odgovori