Na jučer održanoj 12-toj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce usvojen je Proračun Općine Jajce za 2014. godinu u iznosu od 9.164.843,00 KM.

Usvojena je i Odluku o izvršenju Proračuna Općine Jajce za 2014. godinu, a vijećnici su na jučerešnjem zasjedanju usvojili i Strategiju razvoja Općine Jajce za period 2014. – 2023. godina.

Općinsko vijeće je na svom jučerešnjem zasjedanju usvojilo Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za izbor člana Općinskog izbornog povjerenstva i dalo suglasnost Općinskom načelniku da potpiše Memorandum o saradnji između Općine Jajce i Udruženja Roma „Skela Kuprešani“ Jajce u okviru projekta „Podrška implementaciji Nacionalnih Akcionih planova za uljučivanje Roma“ u periodu 2010. – 2015. godina.

Odgovori