Na 49. sjednici Vlade Županije Središnja Bosna usvojeni su slijedeći akti:

 

Vlada ŽSB je usvojila Zapisnik sa 48. sjednice Vlade.

Na prijedlog Ministarstva financija Vlada je podržala Prijedlog mišljenja na Inicijativu za izmjenu Zakona o komunalnim taksama Županije Središnja Bosna.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela odluku o dodjeli koncesije za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju, vjetroelektrane na lokacijama Ranča – Vitovlje Malo, općina Travnik, koncesija se dodjeljuje privrednom društvu «Lahor» d.o.o. Travnik.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz proračuna ŽSB za 2013. godinu, Katoličkom dobrotvornom društvu «Caritas» Jajce – jajački dekanat, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal tekuće godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz proračuna ŽSB za 2013. godinu, Hrvatskoj bolnici dr.fra Mato Nikolić Nova Bila na ime sufinanciranja popravke kolonoskopa, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz proračuna ŽSB za 2013.godinu, JU dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje na ime sufinanciranja nabavke hematološkog brojača, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz proračuna ŽSB za 2013.godinu, JU dom zdravlja Vitez na ime sufinanciranja nabavke mamografa, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve proračuna ŽSB za 2013. godinu, namijenjenih za izradu Nastavnih planova i programa, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola kako slijedi:

– Osnovna glazbena škola Travnik 14.122,98 KM

– Osnovna glazbena škola Bugojno 16.303.80 KM

– Osnovna glazbena škola N.Travnik 7.137,42 KM

– Osnovna glazbena škola «Jakov Gotovac» N.Travnik 45.769,13 KM

(područni odjeli: Jajce, N.Bila, Vitez i Busovača)

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2013.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša ŽSB, odlukom se izdvaja iznos od 800.000,00 KM po projektima na prijedlog istog ministarstva,

– Odluka o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture u općinama ŽSB, a sukladno Programu utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvoju za 2013.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 200.000,00 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz proračuna ŽSB za 2013.godinu za izradu Županijskog plana zaštite okoliša, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za 2013. godinu, odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava u iznosu od 3.000.000,00 KM.

Na prijedlog Županijske uprave za pitanje branitelja ŽSB, Vlada ŽSB je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz proračuna ŽSB za 2013.godinu sa pozicije Transfer za manifestacije i obljetnice izdvaja se iznos od 24.100,00 KM,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz proračuna ŽSB za 2013.godinu sa pozicije Transfer za sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala branitelja izdvaja se iznos od 12.630,00 KM,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz proračuna ŽSB za 2013.godinu sa pozicije Transfer za banjsko liječenje branitelja i članova njihovih obitelji izdvaja se iznos od 2.750,00 KM,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz proračuna ŽSB za 2013. godinu sa pozicije Transfer za izgradnju i uređenje spomen obilježja izdvaja se iznos od 58.400,00 KM,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz proračuna ŽSB za 2013.godinu sa pozicije Transfer za psihosocijalno liječenje korisnika braniteljsko-invalidske skrbi izdvaja se iznos od 20.000,00 KM,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz proračuna ŽSB za 2013.godinu sa pozicije Transfer za udruženja-udruge branitelja izdvaja se iznos od 9.000,00 KM.

Ista uprava je predložila, a Vlada ŽSB dala slijedeće suglasnosti:

– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i na dodjelu ugovora za banjsko-klimatsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju za 2013. godinu, najpovoljniji ponuđač je JU RRC «Fojnica» općina Fojnica,

– Suglasnost za izbor napovoljnijeg ponuđača i na dodjelu ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 1. za inkontinenciju za 2013.godinu, najpovoljniji ponuđač je «Izvor Komerc» d.o.o. Banja Luka,

– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i na dodjelu ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 2. proteza oka za 2013. godinu, najpovoljniji ponuđač je «Orto-Pro» Vitez,

– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i na dodjelu ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 3. nabavka slušnih aparata za 2013.godinu, najpovoljniji ponuđač je «Konzorcija» (Sarafon, Widex, Plus) Sarajevo,

– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i na dodjelu ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 4. Program za paraplegičare za 2013. godinu, najpovoljniji ponuđač je «Derby» d.o.o. Brčko,

– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i na dodjelu ugovora za ortopedskih pomagala za LOT 5. potkoljene proteze za 2013.godinu, najpovoljniji ponuđač je «Orto-Pro» Vitez,

– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i na dodjelu ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 6. natkoljene proteze za 2013.godinu, najpovoljniji ponuđač je «Orto-Pro» Vitez,

– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i na dodjelu ugovora za ortopedskih pomagala za LOT 7. Bilateralne amputacije za 2013.godinu, najpovoljniji ponuđač je «Orto-Pro» Vitez.

– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i na dodjelu ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 8. proteze ruku za 2013.godinu, najpovoljniji ponuđač je «Izvor Komerc» d.o.o. Banja Luka.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva financija usvojila Izvješće o obavljenoj reviziji i praćenju provođenja preporuka za period svibanj – lipanj 2013. godine.

Usvojeno je i Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva zdravstva i socijalne politike za period od 01.06. – 30.06.2013.godine, a po prijedlogu Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Odgovori