Napretkova zaklada za sveučilište i stipendiranje Ivo Andrić – Vladimir Prelog raspisuje natječaj za dodjelu stipendija/potpora za akademsku godinu 2013./2014.

Napretkova zaklada za sveučilište i stipendiranje Ivo Andrić – Vladimir Prelog raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija/potpora za akademsku godinu 2013./2014.

Pravo na prijavu na natječaj imaju isključivo redovni studenti svih godina studija, a prema sljedećim skupinama:

a) za nadarene studente,

b) za discipline  od posebnog interesa za HKD Napredak:

    Muzička akademija, Akademija dramskih umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti kao i druge umjetničke discipline,                                                       
    Studij hrvatskog  jezika i književnosti te stranih jezika i književnosti, i druge društvene discipline,

c) za studente koji su aktivni u radu HKD-a Napredak, podružnicama ili Napretkovim organizacijama,

d) za studente slabijeg materijalno-imovinskog stanja.

Ukoliko neki od podnositelja prijave ispunjava uvjete iz više gore pobrojanih kategorija, konačno mjesto će ostvariti u kategoriji u kojoj ima više bodova.

Kandidati za natječaj trebaju najkasnije do 3. siječnja 2014. godine, na adresu HKD Napredak, Maršala Tita 56, 71 000 Sarajevo, ili HKD Napredak – Glavna podružnica Zagreb, Bogovićeva 1, 10 000 Zagreb (za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj) s naznakom „Za Fond za stipendiranje Ivo Andrić – Vladimir Prelog“, dostaviti isključivo poštom sljedeću dokumentaciju:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. Popunjen aplikacijski formular Fonda koji se može naći na web stranici HKD-a Napredak (www.hkdnapredak.com) ili dobiti u uredu HKD Napredak u Sarajevu ili Zagrebu.

2. Kopiju važeće članske iskaznice HKD-a Napredak za 2014. godinu (ili potvrdu mjesne podružnice HKD Napredak o plaćenoj članarini za 2014. godinu);

3. Zamolbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;

4. Osobnu fotografiju – mala fotografija za dokumente;

5. Potvrdu o uspjehu u prošloj školskoj/akademskoj godini (ovjereni ispis ocjena);

6. Potvrdu o upisu u narednu akademsku godinu;

7. Ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima);

8. Osobnu izjavu o neprimanju stipendije/potpore od strane drugih ustanova;

9. Potvrdu o primanjima:

• ili potvrdu o visini zadnje plaće roditelja (kopija zadnjeg izreska plaće);

• ili kopiju zadnjeg izreska mirovine;

• ili potvrdu o nezaposlenosti (od ureda za zapošljavanje);

• ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o tome čime se obitelj uzdržava);

DODATNA DOKUMENTACIJA

  1. Potvrdu o školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre;
  2. Potvrdu o osvojenim nagradama na državnoj i međunarodnoj razini (kopije diploma ili  

  slično);

  1. Potvrdu mjesne podružnice HKD Napredak o volonterskom sudjelovanju u njezinom radu.

Odabir stipendista vrši Središnja uprava HKD-a Napredak prema Pravilniku o dodjeli stipendija. Broj stipendija će ovisiti isključivo od prikupljenih sredstava.

Napominjemo, prijave treba dostaviti najkasnije do 3. siječnja 2014. godine, a nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.

Preuzmite Obrazac za Stipendije

Odgovori