Na jednoj od posljednjih sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona, na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike Nikole Grubešića (HDZ BiH), pokrenuta je procedura nabavke dijagnostičke opreme za tri bolnice u Travniku…

Kada se saberu sve investicije koje je realizirala ili realizira Vlada SBK u prošloj i ovoj godini u sektoru javnog zdravstva, dolazi se do ukupne sume od 3,5 milijuna KM.

Radi se o dva CT uređaja sa određenim dodacima za Bolnice u Travniku i Novoj Biloj, te digitalnog RTG aparata za Bolnicu za plućne bolesti i TBC u Travniku. Riječ o investiciji od 1,2 milijuna maraka. U okviru ove nabavke pokrenuta i procedura za nabavku uređaja za zbrinjavanje opasnog infektivnog otpada. Računamo da ćemo sa 500.000,00 KM nabaviti dva uređaja za zbrinjavanje medicinskog otpada. Jedan uređaj će zamjeniti postojeći u Travniku, a jedan će biti instaliran u Vrbasku regiju gdje imamo ćetiri Doma zdravlja i dvije bolnice, pojasnio je ministar Grubešić.

U tijeku je i informatizacija zdravstvenog sektora u srednjoj Bosni, a riječ o projektu vrijednom oko 800.000,00 KM. Posebna pažnja posvećena je poticajima za javne zdravstvene ustanove za zapošljavanje mladih liječnika.

Tijekom godine smo zaposlili osam doktora medicine i za taj projekat je izdvojeno 160.000,00 KM i danas nemamo niti jednog doktora medicine evidentiranog na Zavodu za zapošljavanje. Želimo zadržati mladi educirani kadar i omogućiti im dalje usavršvanje, ističe ministar Nikola Grubešić.

Na objektima javnih zdravstveni institucija izvršeni su građevinski zahvati što je financirala Vlada SBK-a, a ispunjena je i obveza saniranja deficita u Zavodu za zdravstveno osiguranje zašto je utrošeno 550.000,00 KM.

Odgovori