Općinsko vijeće Općine Fojnica održalo je danas XVIII. redovnu sjednicu na kojoj su se vijećnici očitovali o petnaest točaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, te postavljanja vijećničkih pitanja uslijedila je rasprava o trećoj točki dnevnog reda – Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Fojnica. Nakon rasprave ovaj Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o komunalnim naknadama, visini naknade i načinu priključenja na komunalnu infrastrukturu na područje zaštićenog područja Spomenika prirode „Prokoško jezero“ te Prijedlog Odluke o upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatima mjesnih zajednica.

Vijećnici su usvojili Prijedloge rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora javne ustanove Dom zdravlja Fojnica i Javne ustanove predškolsko odgajanje i obrazovanje djece Fojnica.

Jednoglasnu podršku vijećnika, uz zaključak da se provede javna rasprava, dobio je zahtjev za izdavanje suglasnosti za koncesiju prostora na lokalitetu Dusina-Pogorelica za istraživanje i eksploataciju mermerisanog krečnjaka.

Data je suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica uz zaključak da se u Odluku uvrsti mišljenje Komisije za statut i propise te da se kao takva Odluka nađe na dnevnom redu sljedeće sjednice.

Na današnjoj sjednici Vijeća usvojen je jednoglasno Izvještaj o radu i financijski izvještaj Općinske izborne komisije Fojnica za 2014. godinu te Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2014. godinu. Također, usvojen je i Programa rada OV Fojnica za 2014.godinu.

Na kraju vijećnici su primili k znanju informaciju i prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima općine Fojnica.

Odgovori