Direkcija poziva sve zainteresirane prevoditelje da dostave prijave i iskažu interes za prevođenje odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije na engleski jezik.

Na osnovu dostavljenih prijava Direkcija će kreirati listu prevoditelja zainteresiranih za sudjelovanje u realizaciji ovog projekta, priopćeno je.

U ovom pozivu mogu sudjelovati svi prevoditelji s odgovarajućim kvalifikacijama i to prema uvjetima iz poziva. Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno ili putem preporučene pošte najkasnije do 25.08.2017.godine na adresu:

Direkcija za europske integracije BiH
Đoke Mazalića 5
71 000 Sarajevo
sa naznakom „Poziv na iskazivanje interesa za prevođenje odgovora na Upitnik EK“

Tekst poziva je dostupan ovdje.

Prijavni i obrazac za biografiju možete preuzeti ovdje.