U Franšiznom centru BiH bit će održana edukacija za stjecanje zvanja u financijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH:

– Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
– Certificirani računovođa (CR) 
– Ovlašteni revizor (OR)

U skladu sa Godišnjim planom edukacija za 2015. godinu, edukativno-konsultantska kuća “FINconsult” vrši upis kandidata, a prijave traju sve do 10. ožujka ove godine. Predavanja će se, osim u Sarajevu i Tuzli, odvijati i u Vitezu, od 22. ožujka do 26. travnja 2015. godine.

Više informacija o edukacijama, kao i online prijavama na edukaciju možete dobiti putem službene web stranice www.finconsult.ba ili e-maila finconsult@bih.net.ba.

Odgovori