Veliki broj građana obraća se Ministarstvu unutarnjih poslova Federacije BiH sa zahtjevom za povrat državljanstva BiH i FBiH izgubljenog temeljem ranijih odredbi Zakona o državljanstvu BiH, piše Večernji list BiH.

Sporne odredbe

U inozemstvu je veliki broj bh. građana, zbog spornih zakonskih odredbi koje nisu dopuštale posjedovanje dvojnog državljanstva, morao tražiti ispis iz državljanstva BiH. Od kada je ta zakonska odredba ukinuta, mnogo je onih koji bi ponovno željeli steći, odnosno vratiti bh. državljanstvo. No, pojavio se novi problem jer se ispostavilo kako i nova zakonska odredba ima ograničavajuće elemente koje je zakonodavac namjerno ili svjesno zadržao. Kako je informaciji za Vladu FBiH nedavno navedeno iz Ministarstva unutarnjih poslova, mnogi od onih koji žele vratiti bh. državljanstvo izražavaju nezadovoljstvo ograničavajućom normom iz sadašnjeg zakona, prema kojoj je preduvjet za podnošenje zahtjeva odricanje državljanstva koje je osoba stekla nakon prestanka državljanstva BiH. Drugim riječima, građani se ponovno nalaze u poziciji da moraju birati jedno od dva državljanstva. U pokušaju rješavanja ovog pravnog problema, Vlada FBiH je inicirala novu izmjenu Zakona o državljanstvu BiH kako bi se spomenuti preduvjet za povrat bh. državljanstva ukinuo. Tek kada se to provede u djelo, može se očekivati masovniji povratak u državljanstvo BiH građana koji žive u inozemstvu, a koji su svojedobno bili prisiljeni odreći ga se.

Povrat državljanstva

Trend odricanja od bh. državljanstva posljedica je događaja na teritoriju BiH u razdoblju od 1992. do 1995. godine, kao i općepoznatih ekonomskih prilika u BiH. – Kako je odricanje od državljanstva BiH, kao način prestanka državljanstva BiH, u nadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH, smatramo kako je za pripremu teksta prijedloga inicijative za poduzimanje mjera i aktivnosti, kojima će se osigurati smanjenje trenda emigracije stanovništva i ispisa građana BiH iz državljanstva Federacije BiH radi stjecanja državljanstva drugih država, nadležno navedeno ministarstvo, navodi se u informaciji Federalnog MUP-a. Iz ovog ministarstva upozoravaju kako je interes BiH zadržati vezu sa svojim građanima kojima je ona država tzv. matičnog ili izvornog državljanstva te da im je samim tim potrebno omogućiti povrat državljanstva BiH uz olakšane uvjete, odnosno da se ne moraju odreći državljanstva druge države koje su stekli nakon prestanka bh. državljanstva. Nasuprot tomu, važeća odredba članka 12a. Zakona o državljanstvu BiH ne samo da ne olakšava, nego otežava povrat državljanstva BiH navedenoj kategoriji osoba./Vecernji.ba

Odgovori