Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica, člana 14. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija broj: 02-14-682/13 od 06.06.2013. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama za dodjelu stipendija broj: 02-14-682/13 od 21.10.2013.godine i predložene Liste studenata od strane Komisije za dodjelu stipendija, općinski načelnik donosi ODLUKU o dodjeli stipendija redovnim studentima općine Fojnica za 2013/2014 godinu.

U akademskoj 2013/2014 godini dodijeluju se stipendije sljedećim studentima:

1. Subha Ćelebić
2. Haris Fejzić
3. Zuka Amar
4. Mario Čuturić
5. Dženan Pašić
6. Ivana Vrebac
7. Brankica Cvjetković
8. Amir Kršić
9. Asmir Kurta
10. Stjepan Grubešić
11. Adel Zuka
12. Atif Mujčić
13. Katarina Bošnjak
14. Nevres Osmančević
15. Emir Buljina

Studenti koji nisu na spisku za dodjelu stipendija mogu izjaviti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Odluka će biti objavljena 04.12.2013.godine, na oglasnoj ploči Općine Fojnica i na web stranici www.fojnica.ba, a krajnji rok za podnošenje prigovora je 11.12.2013.godine.

Odgovori