Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije),
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Kalibunar
11:00 do 12:00 sati Dolac na Lašvi
12:00 do 13:00 sati Turbe
15:00 do 17:00 sati Nova Bila
20:00 do 21:00 sati Kalibunar
23:00 do 00:00 sati Turbe
01:00 do 01:30 sati Donje Putićevo

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Ščitovo polje
12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS KISELJAK

09:30 do 12:30 sati ulica Potkraj
13:00 do 15:00 sati Han Ploča

PS KREŠEVO

09:00 do 10:00 sati Polje
11:00 do 12:30 sati Alagići
14:00 do 15:30 sati Rakova Noga

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Vesela
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Prusac, naselje Ždralovići
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, naselje Podgaj

PS GORNJI VAKUF/ USKOPLJE

10:00 do 11:30 sati M-16.2 Dražev Dolac
14:00 do 15:30 sati M-16.2 Duratbegović Dolac

PS JAJCE

10:00 do 13:00 sati Vinac

PS VITEZ

07:00 do 15:00 sati R-440 Zabilje i M-5 Bila

Odgovori