Stanovnicima sjeverne Zemljine polulopte danas u 06.24 minute počinje ljeto. U isto vrijeme, na južnoj strani Zemlje počinje zima. Prvog dana ljeta dan je najduži, a noć je najkraća…

Na dan početka ljeta obdanica je najduža, a noć najkraća. Prvog dana ljeta dan traje oko 15 i pol sati, a noć osam i pol sati.

Najduže godišnje doba traje do 23. rujna, kada nastaje jesen.

Odgovori