Iako je vlast ove županije počela da se bavi pitanjima od životnog interesa građana, efekti njenog rada još uvjek su neprimjetni.

Prosječna plata u županiji je skoro najniža u Federaciji, broj radnih mjesta se smanjuje, broj nezaposlenih raste, broj građana koji su u stanju socijalne potrebe je u porastu, proračunski prihodi opadaju, a vlast nastavlja raditi smanjenim intenzitetom i uz dominaciju dnevno operativnih mjera.

Tokom prvih šest mjeseci 2013. godine, Vlada je pripremila informacije o stanju u oblasti obrazovanja i privrede, koje su uz vrlo kvalitetne zaključke prihvaćene na Skupštini, međutim realizacija tih zaključaka se odvija nedovoljno brzo, tako da ova županija još uvjek nema niti jednu neophodnu Strategiju razvoja (privrede, zapošljavanja, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, itd).

Obje institucije (Vlada i Skupština ŽSB) su radile smanjenim intenzitetom. Vlada ŽSB je od 01.01 do 30.06.2013. godine održala ukupno 20 sjednica na kojima je razmatrano 710 mjera od kojih se preko 50% odnosi na implementaciju proračunskih sredstava, davanje koncesija, kadrovsku politiku itd. U istom periodu je Skupština ŽSB imala 6 sjednica (4 redovne i 2 tematske) te razmatrala ukupno 34 mjere. Rad Skupštine je bio izrazito neujednačen, čak tri mjeseca (od šest) nije bilo redovnih sjednica. Tematskim sjednicama Skupštine pokušao se napraviti privid njenog kontinuiranog djelovanja ali se to u konačnici negativno odrazilo na efekte i rezultate njenog rada.

Nizak nivo zakonodavnih aktivnosti iz prvog kvartala 2013. godine, nastavljen je i u drugom. Vlada Županije Središnja Bosna razmatrala je u ovom periodu izuzetno malo zakona, samo 8, a za samo 3 zakona je okončan zakonodavni proces. Isti broj zakona razmatrala je i Skupština ove županije, a od tih 8 razmatranih, okončala je zakonodavni postupak za samo 4.

Drugi kvartal 2013. godine obilježen je potpunim zanemarivanjem programskih obaveza od strane obje institucije. Iako Programi rada za 2013. godinu i Vlade i Skupštine spadaju u grupu najskromnijih županijskih programa po obimu planiranja, jer su u odnosu na prošlu godinu smanjile vlastite programe rada, niti jedna institucija nije pokazala potrebnu ozbiljnost za njegovu realizaciju. Skupština je tako na kraju lipnja realizovala 38% polugodišnjih obaveza, odnosno tek jednu četvrtinu godišnjeg Programa rada. Skoro isti odnos imala je i Vlada koja je za pola godine realizovala 46% svojih polugodišnjih obaveza, odnosno tek 29% godišnjeg Programa rada. Kakav odnos su u Vladi imali prema ovom važnom dokumentu najbolje govori činjenica da niti jedno ministarstvo nije realizovalo svoje programske obaveze za prvih šest mjeseci u cijelosti. Izrazito nizak nivo realizacije imali su Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo unutrašnjih poslova, koji su realizirali po jednu programsku mjeru u prvoj plovini 2013. godine. Zatim dolaze, sa po dvije realizovane programske mjere za 6 mjeseci, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Ministarstvo finansija, Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka i Ministarstvo pravosuđa. Nasuprot njima, najodgovornije prema valstitom programu rada u prvom polugodištu 2013. godine bilo je Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede, sa 83% realizacije svojih programskh obaveza.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori