Tajništvo Regionalne energetske zajednice u Beču danas je uputio formalni zahtjev Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji da usvoje i predaju svoje nacionalne akcijske planove za obnovljivu energiju (NREAP).

 

To je jedan od ključnih zahtjeva Direktive 2009/28/EC o unapređenju korištenja energije iz obnovljivih izvora, koje je usvojilo Ministarsko vijeće Regionalne energetske zajednice 2012. godine.

Ako navedene zemlje ne bi u roku od dva mjeseca postupile po ovom zahtjevu i dostavile popis mjera kojima će osigurati potpunu usklađenost sa svojim obavezama, Tajništvo bi moglo te slučajeve kršenja predati na odlučivanje Ministarskom vijeću kao primjer kršenja Zakona Energetske zajednice od strane članica.

Tajništvo je prethodno dostavio svoje mišljenje bh. vlastima kao drugostupanjski pokušaj rješavanja spora u skladu s članom 90. Sporazuma Energetske zajednice.

Prema usvojenoj Direktivi, svaka članica zajednice mora odrediti i poštovati obavezujuće ciljeve potrošnje energije iz obnovljivih izvora do 2020.

Nacionalni akcijski planovi za obnovljivu energiju moraju navesti ciljeve po najvažnijim sektorima generacije i potrošnje energije i sadržavati detaljne mjere kojima će se ti ciljevi postići i bez njih neće biti moguće postići ukupni cilj.

Ovim povodom Fondacija CPI, Centar za zastupanje građanskih interesa, poziva bh. vlasti da sa velikom ozbiljnošću i pravovremeno pristupe rješavanju ovog problema.

”U vremenima velikih energetskih i geostrateških promjena nerazvijanje i nekorištenje obnovljivih i održivih izvora energije izaziva veću izloženost globalnim promjenama i rizicima u decenijama koje dolaze”, priopćeno je iz Fondacije CPI.

FENA/bljesak.info

Odgovori