Centri civilnih inicijativa organizirali su okrugli stol u kojem su sudjelovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, predstavnici lokalne zajednice, akademske zajednice te predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija. Tema okruglog stola bila je “Poplave u BiH – elementarne nepogode i/ili institucionalna neučinkovitost”.

– Na državnoj razini uopće nije proglašeno stanje elementarne nepogode, što je neprihvatljivo. Sustav upravljanja vodama i zaštita od poplava te zaštita ljudi i njihovih dobara su fragmentirani, decentralizirani i heterogeni. Sva događanja nam pokazuju kako sustav mora biti mnogo bolje koordiniran i po pitanju prevencije i djelovanja na terenu.

Postoji pozitivan trend volje i energije za koordinacijom jer su iza jednog dokumenta stale sve vlade, ali sam dokument ne rješava sve, rekao je Denis Telić, savjetnik CCI-ja. Istaknuo je da u akcijskom planu nisu dovoljno objašnjene aktivnosti koje konkretno trebaju biti realizirane u 2015. godini, nisu postavljeni precizni rokovi te određene institucije i predstavnici civilnog društva nisu pozvani kada se pravio, a trebali su biti. “To nas obeshrabruje jer pokazuje da se to sve možda radi formalno jer to Europa želi od nas”, kazao je Telić. Tarik Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku, kazao je kako BiH fali brzina te da i dalje nismo dovoljno spremni za ovakve nepogode.

“U odnosu na svibanjske poplave, sada smo malo spremniji. Vrlo brzo su sanirana mjesta na kojima su probijeni nasipi, ali kada bi se poplave ponovile, voda bi probila na drugim mjestima jer nijedan nasip nije ojačan ni povišen jer je to dio akcijskog plana koji je tek usvojen i sredstva nisu operativna”, rekao je Kupusović. Predstavnik USAID-a Jadiev Singh kazao je kako je vlada SAD-a uložila mnogo napora u rekonstrukciju poplavama pogođenih dijelova BiH te da je kroz njihov program uloženo 14,7 milijuna dolara. “Uložili smo i dosta vremena i napora da to provedemo u Doboju, Šamcu i Maglaju. Kako bismo trošenje ovih sredstava učinili što transparentnijim, napravili smo jednu kartu koja je javna, a koja pokazuje gdje su sva sredstva uložena i sredstva koja su dana vladi BiH”, kazao je Singh piše Večernji list.

Odgovori