Obavještavamo građane Novog Travnika da će Udruženje „Centar za pravu pomoć“, Mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć Zenica u narednu godinu dana u prostorijama Centra za socijalni rad Novi Travnik pružati usluge besplatne pravne pomoći, prvenstveno ženama u oblasti porodičnog, socijalnog, radnog prava ili su izlože diskriminaciji ali i muškarcima, ukoliko dokažu da je u interesu zaštite porodice.

U narednim mjesecima pravna pomoć će biti pružana u slijedećim terminima:

16.02. 2016. u vremenu od 10 – 12 sati

09.03.2016. u vremenu od 10 – 12 sati

23.03.2016. u vremenu od 10 – 12 sati

07.04.2016. u vremenu od 10 – 12 sati

21.04.2016. u vremenu od 10 – 12 sati

05.05.2016. u vremenu od 10 – 12 sati

19.05.2016. u vremenu od 10 – 12 sati

O terminima za pružanje besplatne pravne pomoći u drugom dijelu 2016. godine javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Više informacija moguće je dobiti u Centru za socijalni rad Novi Travnik ili na telefon broj 030 795- 072.

Odgovori