Usvojeni su Izvještaji o radu ministarstava, Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija i Izvještaji o radu službi i ureda Vlade Srednjobosanskog kantona za 2014.godinu.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK usvojila Pravilnike o javno – privatnom partnerstvu Srednjobosanskog kantona:

Pravilnik o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva,

Pravilnik o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu,

Pravnik o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva.

Usvojeni su i pravilnici Kantonalne uprave za pitanje branitelja:

Pravilnik o ostvarivanju prava na ortopedska pomagala,

Pravilnik o ostvarivanju prava na banjsko liječenje,

Pravilnik za stambeno zbrinjavanju branitelja,

Pravilnik o korištenju prava po osnovu promijene radne sposobnosti.

Na prijedlog iste Uprave, Vlada SBK je donijela odluku o dodjeli ugovora za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja i medicinsku rehabilitaciju za 2015.godinu, Javnoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju i banjsko lijećenje „Reumal“ Fojnica se dodjeljuje ugovor.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj obavljenih revizija korisnika Budžeta SBK za 2014.godinu.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o realizaciji projekata, temeljem Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku u 2014.godini.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija ministarstava za mjesec januar 2015.godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala suglasnost na potpisivanje Protokola o međusobnoj suradnji između JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i MUP-a SBK, a u cilju poboljšanja sigurnosti saobraćaja i boljeg protoka informacija.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke „Transfer – podrška općini Dobretići“, Odluka o privremenom financiranju SBK januar-mart, za općinu Dobretići za prvi kvartal 2015.godine, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala suglasnost za javnu nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i kantonalnim Zakonom o građenju, kako bi se provela procedura uklanjanja nezakonito izgrađenog dijela cjevovoda MHE „Voljevac“ i uređenja korita rijeke Vrbas, općina G.Vakuf/ Uskoplje.

Odgovori