Prije usvajanja dnevnog reda redovne sjednice OV Vitez, predloženo je usvajanje zapisnika o radu 31. sjednice Općinskoga vijeća održane 16.12.2015.godine.

odgovori na vijećnička pitanja;

vijećnička pitanja.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  • Informacija o radu Općinskoga vijeća Vitez za period od 01.01.-31.12.2015. godine;
  • Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća Vitez za 2015. godinu;
  • Izvješće o radu Općinskoga načelnika i općinskih službi za upravu za 2015. godinu;
  • Informacija o vodoopskrbi sa posebnim osvrtom na „Plavu vodu“;
  • Izvješće o realizaciji javnih nabavi za 2015. godinu;
  • Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi;
  • Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi;
  • Prijedlog rješenja o izuzimanju i dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta (Đidić Kadir).

Odgovori