Sjednica će se održati dana 5.12.2013.godine (ČETVRTAK) sa početkom u 10,00 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predloženo je:

a) usvajanje zapisnika o radu 10.sjednice Općinskoga vijeća održane 30.10.2013.godine;

b) odgovori na vijećnička pitanja;

c) vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Informacija o zaključcima Općinskoga vijeća vezanih za vodoopskrbu od 11.09.2013.godine;

2. Prijedlog Zaključaka vezanih za problematiku odvoza komunalnog otpada;

3. Informacija o radu Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava;

4. Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za period 1.1.-30.9.2013.godine;

5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta MZ-a općine Vitez;

6. Informacija o stanju i radu osnovnih i srednjih škola na području općine Vitez;

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „GORNJI VITEZ”..

Odgovori